Aktiviti Pelajar & Asrama SM Vokasional Seri Manjung

Berita maya VOKASMA

Rabu, 7 Julai 2010

Anak-anak Iblis

Vokasma>
dari Zaid bin Mujahid, dia berkata,"Iblis itu mempunyai lima anak, yang masing-masing anak diberi tugas tersendiri, lalu dia memberikan nama kepada mereka, iaitu:
1.Tsabr.Dia adalah pembawa musibah yang diperintahkan untuk merosak,menyobek saku saat manusia berduka,memukuli pipi dan membuat pengakuan-pengakuan jahiliah lainnya.
2.A'war.Dia adalah pembawa zina, yang menyuruh manusia kepada zina dan menganggapnya bagus.
3.Miswath.Di adalah pembawa dusta, yang mendengar sesuatu lalu dia mendatangi seseorang dan mengkhabarknnya apa yang didengarnya. Lalu orang itu menemui orang-orang seraya berkata,"Aku telah melihat seseorang yang masih kuingat wajahnya tetapi aku tidak tahu namanya, dia berkata kepadaku begini dan begitu."
4.Dasim.Tugasnya menyusup ke dalam diri seseorang tatkala menemui keluarganya, lalu dia menampakkan cela mereka di matanya sehingga membuatnya marah-marah.
5.Zaknabur.Dia adalah penguasa pasar yang mengibarkan benderanya di pasar.